Krisberedskapen är hög i Skurup

SKURUP. Kommunen har det yttersta ansvaret att se till så att kommunala verksamheter fungerar även om det blir en allvarlig kris. Skurupsposten har kollat beredskapen på fem områden: livsmedel, vatten, energi, oväder och totalförsvaret. Prognosen ser bra ut för Skurup.

Kommunen har stora livsmedelsförråd i sina verksamheter så att de kan tillhandahålla livsmedel till skolan, äldreomsorgen och LSS-verksamheter (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i ett par veckor utfall att importen av mat skulle stanna upp. 

De ansvarar däremot inte för att alla kommuninvånare ska ha mat i det egna hemmet när det krisar. 

— Det gäller att planera långsiktigt. Alla invånare bör ha ett litet extra lager hemma så att de klarar sig i åtminstone en vecka, säger säkerhetschef Malin Ekblad.

I Skurup finns det säkerhets- och beredskapssamordnare som dagligen arbetar för att invånarna ska känna sig trygga. 

En av dessa är Sebastian Meglic som ansvarar för att göra kontinutetsanalyser tillsammans med kommunala verksamheter. Det han gör då är att han undersöker vad verksamheterna är beroende av för att kunna bedriva sitt arbete, även om det skulle uppstå en kris. 

— Exempelvis gör vi en plan för vad verksamheten ska göra om strömmen skulle försvinna. Vi har utrustat reservkraftverk som kan ge el vid strömavbrott på ett LSS-boende där vi identifierade det som en krisplan, berättar Sebastian Meglic.

Risken för att Skurup skulle få ett totalt vattenavbrott i händelse av torka eller oväder är väldigt låg. Kommunen har en krisplan gällande vatten, vilken innebär att de har flera vattenverk som de kan använda sig av i närområdet.

— Vid behov kan vi tjänstemän placera ut dunkar med nödvatten på olika platser i staden. Som tur är påverkas inte vattentillförseln av tillgången till transportmedel, berättar Sebastian Meglic.

Säkerhets- och beredskapssamordnarna arbetar aktivt i kommunen och informerar invånarna om vad de kan göra för att vara väl rustade för oväntade händelser. En av dessa är totalförsvarssamordnare Stefan Jönsson. Han ansvarar för beredskapen av civilförsvaret så att kommunen kan stå stadigt även om en oväntad invasion sker. 

— Händer det något ska vi kunna organisera oss och arbeta på ett likartat sätt, exempelvis med våra äldre. Vi ska kunna hantera krisen där den ligger som närmast, säger Stefan Jönsson.

Vid frågan om Skurup är rustad för kris svarar Stefan Jönsson att de är väl förberedda. Kontakten med kommunen, politiker och invånarna är god. I samband med att regeringens höstbudget presenterades framkom att de ekonomiska medlena till försvaret kommer öka. 

— Vår kommun står stadigt, säger Stefan Jönsson.

Text: Rebecca Bornlid Lesseur